Страница 1 из 1

Література по українсько-російському перекладу (і навпаки)

СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 09:15
Шевчук Светлана
Підскажіть, будь ласка, чи існують посібники по українсько-російському перекладу ( і навпаки) або періодичні видання. На жаль, я живу за межами України, тому не завжди можу вчасно реагувати на нововведення в нашій рідній мові, а відставати від часу не хотілось би. Буду вдячна за будь-які рекомендації.

Re: Література по українсько-російському перекладу (і навпак

СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 12:04
Tanja Sholokhova
А ресурсы в Интернете не помогут? (См. тему выше.) Можно найти еще материалы.

СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:42
Переводопроводчик
"...Підскажіть, будь ласка, чи існують посібники по українсько-російському перекладу ( і навпаки)..."


Будь ласка:

Антисуржик. За загальною редакцією О. Сербенської. - Львів. 1994;
Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К., 2000;
Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. Короткий словник-антисуржик… - К., 2000.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991;10.
Корніяка О. Мистецтво гречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К., 1995;
Полюга Л.М. Словник антонімів. - К., 1987;
Культура мови на щодень. За редакцією С.Я.Єриоленко. – К., 2000;
Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ.К, 1968.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. - К., 1996.
Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. – Суми, 2002.
Методичні вказівки до курсу “Українська ділова мова” (для неспеціальних предметів). – Львів, 2001.
Словник синонімів української мови. У 2-х томах. – Київ, 1999.
Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів//Практичний посібник. - К., 1998;
Сліпушко О. Словник іншомовних слів. – К., 1998.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К., 1994;
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992;
Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2002.
Сліпушко О. Українська мова й етапи кар”єри ділової людини. – К., 1999.
Томан І. Мистецтво говорити. - К., 1996;
Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник практикум з ділових паперів. - К., 1998;
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. –К., 2000.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. К., 1998
Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови//Навчальний посібник. - К., 1999;
Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. - Львів, 1996;
Бугай Н. Український етикет. - К., 2000;
Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. К., 1986.
Буяльський Б.Я. Поезія усного слова. – К., 1990.
Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-дов. – К., 1995;
Головащук С.І. Складні випадки наголошення.К., 1995.
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К., 2000;
Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. - Львів., 1996;
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. - К., 1993;
Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982;
Мазурик Д. Нове в українській лексиці. – Львів, 2002.
Фразеологічний словник української мови. У 2-х томах. – К., 1993.